Chào mừng đến với Quỹ Lương Văn Can

THÔNG TIN CHUNG

Quỹ Lương Văn Can là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, được thành lập vào ngày 12 tháng 09 năm 2014. Quỹ Lương Văn Can tạo điều kiện và hỗ trợ quá trình phát triển bản thân một cách toàn diện ở bậc Đại học và sau Đại học cho các thanh niên Việt Nam có năng lực, ý chí và mong muốn đóng góp cho cộng đồng, nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực có trình độ và kỹ năng cao, có cam kết đóng góp cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước và tạo nên những thay đổi tích cực cho xã hội. Quỹ Lương Văn Can làm việc với các đối tác là các cơ quan Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và các cá nhân để cung cấp các suất học bổng trong nước và quốc tế, các chương trình đào tạo kỹ năng, rèn luyện thái độ và định hướng phát triển.

Quỹ mang tên Lương Văn Can là một nhà nho trọng thực học, sớm nhận ra cái nguy hại của lối học từ chương, khoa cử. Lương Văn Can chuyên tâm vào việc truyền bá tư tưởng duy tân, mở mang dân trí, xem đó như một phương cách làm cho dân giàu nước mạnh.